Bæredygtigt design

Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer designere til at udvikle nye innovative produkter og forståelsesparadigmer. Selve ordet bæredygtighed er et begreb, der handler om at opretholde en balance i økosystemer.Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som ”skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed...
Read More